Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

programi1

Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidotiesKursa formāts: 5 dienas x 3 stundas

Kursa cena: 410 Euro (+ PVN)

355 Euro (+ PVN) - agrās rezervēšanas ietvaros (vismaz divas nedēļas pirms kursu sākuma)

Treniņa mērķis: dinamiskas lasīšanas iemaņu nostiprināšana un attīstīšana kvalitatīvi augstos līmeņos, informācijas ātras iegaumēšanas stratēģiju apgūšana saskaņā ar mērķiem, mnemotehniskās un strukturālas iegaumēšanas paņēmienu individuālās stratēģijas izmantošana.

lando knopka lando knopka 2

 


Vispārējā programma (tiek koriģēta pa dienām saskaņā ar grupas pieprasījumu izejas līmeni).Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidoties

DARBA AR INFORMĀCIJU INTENSĪVS KURSS

(dinamiska lasīšana, ātra iegaumēšana, sistēmiska domāšana)

2. PAKĀPE

Treniņa mērķis: dinamiskas lasīšanas iemaņu nostiprināšana un attīstīšana kvalitatīvi augstos līmeņos, informācijas ātras iegaumēšanas stratēģiju apgūšana saskaņā ar mērķiem, mnemotehniskās un strukturālās iegaumēšanas paņēmienu individuālas stratēģijas izmantošana, tēlainās, eidētiskās, procesuālās, matricas atmiņas attīstīšana, intelektuālo spēju un jēdzienu struktūru veidošanas iemaņu attīstīšana, kas atvieglo uztveri, lielu informācijas apjomu izprašanu un iegaumēšanu laika deficīta režīmā.


1. diena

 • Iepriekšēja testēšana un lasīšanas ātruma individuālo parametru, īslaicīgās, operatīvās un ilglaicīgās atmiņas apjoma, priekšrokas iegaumēšanas sistēmu, informācijas uztveres un apstrādes dominējošo stratēģiju noteikšana.
 • Vingrinājumu komplekss uztveres aktivizēšanai un tās dinamikas paaugstināšanai.
 • Uztveres apjoma paplašināšana uz informācijas izprašanas, novērtējuma un iepriekšējas iegaumēšanas individuālo stratēģisko moduļu izdalīšanas rēķina.
 • Mūsdienu priekšstati par atmiņu un tās uzlabošanas paņēmieniem.Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidoties
 • Vingrinājumu komplekss iemaņu nostiprināšanai.

2. diena

 •  Daudzkanālu uztvere un tēlainā domāšana.
 • Vingrinājumu komplekss, paredzēts informācijas racionālas apstrādes (resursu stāvokļu ģenerēšana, perifēriskās redzes, fizioloģiskās slīdēšanas iemaņu un uzmanības koncentrācijas u.c. attīstīšana) fizioloģisko pamatu attīstīšana.
 • Informācijas automātiska meklēšana, novērtēšana un reproducēšana.
 • Uzmanības apjoma attīstīšana.
 • Superatmiņa dažādos kontekstos.
 • Loģisko saišu sistēmas veidošana un informācijas kartēšana.
 • Ātras iegaumēšanas principi.
 • Informatīvais atmiņas modelis.
 • Iegūtās pieredzes integrācija.Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidoties

3. diena

 • Uztveres procesu individuālo īpatnību un darba ar informāciju stratēģiju novērtējums.
 • Informācijas dinamiskas apstrādes individuālo stratēģiju izdalīšana un iepriekšēja analīze, un uztveres, iegaumēšanas un reproducēšanas trigeru (palaišanas mehānismu) noteikšana.
 • Uztveres, lasīšanas, iegaumēšanas stratēģiju atbilstības lasīšanas mērķiem novērtējums. Aktuāla mērķa nospraušana (modeļi).
 • Iepazīstināšana ar informācijas organizācijas hierarhijas līmeņiem (pēc G. Beitsona).
 • Stratēģiju koriģēšana saskaņā ar to automātiska izmantošana kognitīvā procesā.
 • Motivācijas un objektīva pašvērtējuma procesa teorētiskie un praktiskie pamati kognitīvā darbībā. Gaidāmo un reālo rezultātu, kompetences līmeņu atbilstība (A. Bandura līknes modelis). Eidētiskās atmiņas attīstīšanas sistēma.
 • Sistēmas, kas pamatojas uz tēlaino atmiņu (formas, transformācijas paņēmienu, zīmēšanas, izvietošanas telpā, asociāciju ar paralēliem tēliem utt. izmantošana) attīstīšanu.
 • Asociatīvā iegaumēšana, personīgās asociatīvās matricas attīstīšana jebkuras informācijas uztverei un iegaumēšanai.
 • Mijiedarbības ar neapzinātiem resursiem principi. Vingrinājumu komplekss.Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidoties

4. diena

 • Subjektīvā laika vadīšana informācijas uztveres un apstrādes ātrā režīmā procesā.
 • Darba principi ar apziņas neapzināto daļu. Neapzinātās kompetences līmenis. Loģiskās un radošas darbības daļas integrācija kognitīvās darbības procesā un individuālo stratēģiju attīstībā.
 • Atmiņas informatīvā modeļa praktiskais pielietojums.
 • Procesuālā, matricas atmiņa un to attīstīšanas paņēmieni.
 • Ritmiski organizēta iegaumēšana, individuālā atmiņas ritma izstrādāšana.
 • Uzmanības koncentrācijas paaugstināšanas tehnikas un paaugstinātas uztveres spējas iegaumēšanas apstākļos.
 • Aktuālas informācijas plūsmas iegaumēšana uztveres procesā, atvērtības jaunajam stāvoklī.

5. diena

 • Sistēmiskas domāšanas principi.
 • Cēloņu un problemātiskas telpas cilpas, telpas efektu un resursu telpas pētīšanas modeļi.
 • Subjektīvā laika vadīšanas praktiskie vingrinājumi informācijas uztveres un apstrādes ātrā režīmā procesā.
 • Iegaumējamā “konspekts”, balstoties uz jēdzienu strukturizācijas, “Atmiņas kartes” metodi.Ātra lasīšana 2 - tiem, kas vēlas pilnveidoties
 • Nostiprināšanas vingrinājumu komplekss: procesuālā, matricas atmiņa un to attīstīšanas paņēmieni.
 • Atmiņas apjoma paplašināšana.
 • Intelektuāla modelēšana pie iegaumēšanas un atcerēšanās.
 • Informācijas dinamiskas uztveres un reproducēšanas darbā ar lieliem apjomiem praktiska nostiprināšana.
 • Objektu kategorizācija, jēdzienu un emocionālā grupēšana informācijas plūsmā.
 • Informācijas restrukturēšana un arhivēšana.
 • Iekšējā uzvedības elastīguma pārbaude, veidojot kopējo kognitīvo mijiedarbību ar informāciju stratēģiju.
 • Aizmirstā atcerēšanās, procesuālo komplektu, iegaumējamās informācijas matricu izvēršana.
 • Atmiņas aktivizēšana, atcerēšanās procesa tehnikas.
 • Ilglaicīgās atmiņas psiholoģisko bloku noņemšana.
 • “Aizmiršanas” paņēmieni un smadzeņu atbrīvošana no “informatīvā trokšņa”.
 • Individuālo iegaumēšanas stratēģiju nostiprināšana, pamatojoties uz personīgajām neirofizioloģiskajām īpatnībām (uz to iemaņu veidošanas rēķina ir noturīgs raksturs).
 • Iegūtās pieredzes integrācija. 

Tīmekļa vietnes saturs un tostarp, bet ne tikai, teksts, zīmes, logotipi, fotogrāfijas, videoklipi, izkārtojums, dizaini, zinātība, tehnoloģijas, preces un procesi ir Irinas Lando īpašums. Tādēļ tie ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un visām pārējām intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas pastāv saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

All related logos, names, characters, and distinctive likenesses are the exclusive property of Irina Lando. All rights Reserved.

 


Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика