Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

programi1

Kā 100% iegaumēt tekstus. Strukturēta domāšana. "Prāta kartes"

Kurss nav priekš visiem. Strukturēta domāšana ir paredzēta tiem, kam ir svarīgas gudras acis. Iztēlojieties, kā jūs beidzot orientējaties informācijas plūsmā, kuras gāžas pār jums katru dienu. Jūs kā pieredzējis regulētājs noregulējat sarežģītas situācijas, uzrakstāt galvenos darbības virzienus, saprotat, kur jāpieliek pūles, tērējat laiku tikai svarīgajam. Jums neeksistē sarežģīti dokumenti un nesaprotamas instrukcijas. Jūs viegli orientējaties likumdošanas aktos, ES dokumentos, un varat tos izskaidrot citiem. Jūs viegli sastādāt intelekta kartes sapulču, konferenču laikā, komunicējot pa skaipu, un varat viegli atsaukt atmiņā tikšanās un vienošanās. Jūs varēsiet “salikt pa plauktiņiem” savas idejas un realizēt tās darbības līmenī.

Kursa formāts: 5 dienas x 3 stundas

Kursa cena: 350 Euro (+ PVN)

300 Euro (+ PVN) - agrās rezervēšanas ietvaros

Prāta menedžments (mind management), informācijas strukturēšana, sarežģītu tekstu iegaumēšana.

lando knopka lando knopka 2

 

Sākumā jums jāiemācās iegaumēt un atstāstīt autora domas, bet pēc tam jūs varat pateikt arī savu viedokli – vai jūs piekrītat autoram, vai - nē, un kādos jautājumos.

Mūsu mērķis – iemācīt jūs nevis vienkāršot autora domu, bet gan materiāla pasniegšanu. Šim nolūkam jums būs jāiemācās izdalīt galveno, galvenos jēdzienus, lai pārliecinoši ar tiem operētu. Jēdzieni var tikt izteikti gan ar vienu vārdu, gan vairākiem teikumiem.

Nodarbību gaitā jūs iemācīsieties apstrādāt un iegaumēt mācību grāmatu tekstus, strādāt ar kontraktiem, normatīvajiem aktiem, grāmatvedības dokumentiem un citiem dokumentācijas veidiem. 

Varēsiet pat sarežģītu tekstu pārstāstīt ļoti tuvu oriģinālam.

Iemācieties efektīvi apgūt jaunu materiālu (darbs ar kontraktiem, līgumiem, instrukcijām, mācību materiālu, likumdošanas aktiem).

PROGRAMMĀ:

•    sarežģītu tekstu iegaumēšana;
•    informācijas strukturēšanas iemaņas;
•    prasme ātri izdalīt galveno;
•    informācijas strukturēšanas iemaņas;
•    alternatīvu izvirzīšanas iemaņas;
•    prasme vispārināt galvenos jēdzienus un kategorijas;
•    loģisku-gramatisku konstrukciju veidošana;
•    loģiskās domāšanas attīstīšana: sintēze, analīze un klasifikācija;
•    plānošanas iemaņas;
•    informācijas 100% iegaumēšanas iemaņas;
•    garu dzejoļu un poēmu iegaumēšana.

Galvenais – izglītošanas gaitā jūs iemācīsieties saprast, ko tieši autors gribēja pateikt, nevis ko jūs sapratāt no izlasītā.

Tās ir pavisam dažādas lietas.

Sākumā jums jāiemācās iegaumēt un atstāstīt autora domas, bet pēc tam jau varēsiet pateikt arī savu viedokli – jūs piekrītat autoram vai nē, un kādos jautājumos.

Mūsu mērķis – iemācīt jūs nevis vienkāršot autora domu, bet gan materiāla pasniegšanu. Šim nolūkam jums būs jāiemācās izdalīt galveno, galvenos jēdzienus, lai pārliecinoši ar tiem operētu. Jēdzieni var tikt izteikti gan ar vienu vārdu, gan vairākiem teikumiem.
Pamēģiniet izskaidrot, piemēram, vārdu „mārketings”.

Darbā ar lielu informācijas apjomu vai sarežģītiem tekstiem jāiemācās pārstrukturēt materiāla pasniegšanas sistēmu un pārformulēt teikumus tādejādi, lai uzreiz būtu skaidrs, par ko ir runa. Šim nolūkam mēs izmantojam informācijas pasniegšanas loģiski-grafisko struktūru.

Tālāk, izdalījuši galvenos jēdzienus, nosakām kā viens jēdziens korelē ar otru, kas no tā izriet? Tādējādi, shēmā uzreiz redzam gan informācijas pasniegšanas kārtību, gan loģisko struktūru un alternatīvas vai pretstatus.

Shēmas ir vērts izmantot tikai darbā ar sarežģītiem materiāliem. Tas ir, ar tekstiem, ko jūs nevarat iegaumēt un atstāstīt. Tādējādi, piemēram, ja jūs nevarat atstāstīt Makiavelli „Valdnieks”, varat veidot loģiski-grafiskās shēmas par atsevišķām nodaļām vai visam tekstam (skat. ilustrāciju pa labi).

Pat pēc ilgāka laika Jūs varēsiet praktiski bez izlaidumiem atstāstīt to tekstu, kuram izveidojāt loģiski-grafisko shēmu. Ja jūs gatavojaties eksāmenam, un jums nepieciešama papildus mācīšanās, jūs precīzi zināsiet, uz kādiem jautājumiem jūs gribat saņemt atbildi. Informācijas meklēšana un apstrāde aizņems vairākas reizes mazāk laika nekā parasts rutīnas darbs ar tekstiem.

Tāda pieeja paredz, kad esat izgājuši materiālam cauri vienu reizi, pēc tam jūs vienmēr varēsiet to atkārtot. Shēmas veido, paralēli lasot tekstu. Tāpēc es stingri rekomendēju apmeklēt šo kursu pēc ātras lasīšanas kursa. Tad stundas laikā jūs varēsiet apstrādāt nevis vienu tekstu, bet trīs.

Pat 100% teksta iegaumēšana ir tikai maza daļa no tā, ko jūs iemācīsieties šī kursa gaitā. Svarīgi, ka jūs iemācīsieties pārveidot teksta materiālu grafisko shēmu. Tas ļoti disciplinē domas, veicina koncentrāciju un materiāla dziļu izpratni, palīdz to apjēgt. Nodrošina teksta masīvu cita veida organizāciju.

Informācijas teksta struktūras radiāna veida shēmā (loģiski-grafiskā shēma vai teksta karte, uzzīmēta kā saulīte) stimulē izziņas procesus, prāta darbības, saistītas ar jēgas atklāšanu labāku geštaltu (vispārējā priekšstata) iegūšanai.

Nodarbību gaitā izglītojamais paplašina savas domāšanas horizontu. Mācās iziet no pasniedzēju pasniegtā materiāla vai mācību literatūras rāmjiem. Mācāmies domāt, un tādējādi sasniedzam augstāku - radošu materiāla apgūšanas līmeni.

Nodarbību gaitā retrogradais – vienmuļais un garlaicīgais darbs pāriet radošā teksta apstrādē, līdz ar to izglītojamiem parādās interese par darbu, un pat aizrautība mācību literatūras apgūšanas procesā, nevis bēgšana no tā. Tāds darbs rada apmierinājuma sajūtu un var būt, ka izglītojamais paņems grāmatu, bet vairs ne detektīvu, bet, piemēram, vieglāku mācību grāmatu.

Teksta kartes (loģiski-grafiskās shēmas) veicina paša ideju, jautājumu un domu dzimšanu, kas stimulē kritisku pieeju studējamam tekstam.

Visiem, kas mācās, patīk interesanti un āķīgi uzdevumi, bet tajā pašā laikā viņi dod priekšroku materiāla izklāsta saprotamībai. Tas ir kā anekdotē: “Tu neprāto, tu ar pirkstu parādi!” Iztēlojieties, kāda laime, kad tu saproti, kas ir rakstīts mācību grāmatā!

Lieliski darbojas arī shēmas papildinājums, skaidrojot materiālu. Vienkāršs noslēpums – analizējam vienu paragrāfu uz priekšu (tas ir, to, ko mācīsies nākošajā stundā vai lekcijā). Paņemam sev līdzi uz lekciju un papildinām šo materiālu, ko skaidro pasniedzējs. Pie reizes jūs sākat uzdot gudrus jautājumus par tikko izņemto materiālu. Pedagogs par jums ir sajūsmā – cik talantīgs audzēknis! Bet jūs papildināt shēmu tādējādi, lai jums viss būtu saprotams.

Pirms nākošās stundas jūs tērēsiet 3-5 minūtes atkārtošanai.

Līdzīga veida teksta strukturēšana kopā ar paškontroles un disciplīnas tehniku dod iespēju nolikt jebkurus eksāmenus bez repetitoriem.

Teksta iegaumēšana par 100% nenozīmē šī teksta reproducēšanu vārds vārdā. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet šo tekstu atstāstīt ĻOTI tuvu oriģinālam, izklāstā ievērojot loģisko secību.

Izanalizējuši autora informācijas pasniegšanas stilu un teksta loģiku, jūs varēsiet to atstāstīt, nevēršoties pie oriģināla.

Lasīšanas laikā izdalām teksta loģisko struktūru.

Visu izlasīto rūpīgi analizē. Jūs ātri uztversiet to, kā autors strukturē materiālu, viņa domāšanas veidu. Mācāmies saprast, ko autors gribēja pateikt ar šo tekstu. Kādam nolūkam viņs uzrakstīja šo tekstu.

Mācāmies uztvert teksta galveno ideju, saprast galveno domu, atceroties, ka detaļas kalpo tikai galvenās domas paskaidrošanai.

Attīstām elastību lasīšanas procesā.

Mainām lasīšanas ātrumu atkarībā no mērķa un lasāmā materiāla sarežģītības pakāpes.

Pilnveidojam dažādus lasīšanas tipus: lasīšana ar izglītošanās mērķi, teksta pārlūkošana, izklaidējoša lasīšana utt. Praktizējam dažādas lasīšanas metodes (atkarībā no mērķa un materiāla sarežģītības pakāpes), jūs atklāsiet, ka jūsu lasīšanas efektivitāte ir nozīmīgi pieaugusi.

Saprotam vairāk mazākā laikā.

Rūpīgi atlasīti vingrinājumi palīdzēs jums paaugstināt uztveres ātrumu un palielināt efektivitāti. Pastāvīgi praktiskie vingrinājumi palīdzēs jums izstrādāt pareizu teksta uztveres pieeju.

Kursā izpēta 8 veidu „intelekta kartes”, ko pielieto dažādās jomās: biznesa konsultēšanā, psiholoģijā, menedžmentā, pedagoģijā u.c. Tikai pēc 10 nodarbībām visi izglītojamie spēs analizēt un strukturēt jebkuras mācību grāmatas, grāmatas un žurnālus, iemācīsies par 100% iegaumēt informāciju un palielinās tās apstrādes ātrumu 5 – 10 reizes.

Prasme pārveidot tekstu intelekta kartēs vai loģiski-grafiskās shēmās ir īpašs domāšanas paņēmiens. Mūsdienās nepieciešama ātra datu analīze un alternatīvu izvirzīšana, lēmumu pieņemšana un prioritāšu izkārtošana, plānošana un kompilācija.

Tāpēc, apguvuši jaunu darba veidu ar informāciju, jūs paaugstināsiet savu konkurētspēju.

Informācijas apstrādes iemaņas nav iedzimtas. Tādu domāšanas paņēmienu mērķtiecīgi jāattīsta.

PROGRAMMĀ:

Domāšanas procesu gnostisko funkciju stimulācija:

 1. Redzes-telpiskuma analīzes attīstīšana
 2. Orientēšanās uz papīra lapas uz ātrumu
 3. Patvaļīgo funkciju attīstīšana saskaņā ar uzdoto mērķi
 4. Koncentrācijas attīstīšana

Runas pierādījumu attīstīšana:

 1. Prasme sintezēt un analizēt informāciju pēc uzdotās shēmas
 2. Dominējošo jēdzienu izdalīšana, īsumā atklājot terminu nozīmi

Analogu meklēšana:

 1. Ambivalentu (duālu) jēdzienu izvirzīšana
 2. Alternatīvu izvirzīšana
 3. Subjektīva viedokļa izteikšana un pamatošana, un notikumu un faktu vērtējums ar sekojošiem pierādījumiem

Redzes-motorās koordinācijas attīstīšana, veidojot shēmas uz aci:

 1. Psihes perseptīvo īpašību attīstīšana
 2. Krāsu uztvere un krāsu reproducēšana
 3. Prāta slēdzienu veidošana

Uzmanības īpašību attīstīšana:

 1. Noturība
 2. Koncentrācija
 3. Dinamika
 4. Sadalīšana
 5. Izlase

Matrices analīzes attīstīšana:

 1. Prasme atspoguļot teksta būtību shēmā
 2. Akustiskās uzmanības attīstīšana

Galvas smadzeņu lielo pusložu garozas asociatīvo lauku stimulēšana:

 1. Asociatīvo saišu attīstīšana
 2. Izeja uz abstrahēšanas līmeni
 3. Atiešana no vizualizācija un pāreja uz abstrahēšanu
 4. Loģikas-meklēšanas darbības attīstīšana

Atnāciet! Un jūs sapratīsiet, ka viss nav tik sarežģīti.

Loģiski-grafisko shēmu sistēmu var izmantot arī jebkuras sarežģītības pakāpes dzejoļu iegaumēšanai.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика