Licencēts mācību centrs LANDO. LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553

programi1

Efektiva prezentacija

Efektīva prezentācija – treniņš, kā iegūt reālu rezultātu. Prezentācijas mērķis – pārdošana, darījuma noslēgšana, parakstīts kontrakts.

Jūs noteikti saskārāties ar to, ka pēc lieliski vadītas prezentācijas, cilvēki jums pateicas, tomēr pirkumu veic citā vietā.

Prezentācija – tas ir reāls, naudā mērāms rezultāts.

Kursa formāts: 4 dienas x 3 stundas

Kursa cena: 170 Euro (+ PVN), 150 Euro (+ PVN) - maksājot vismaz divas nedēļas pirms kursu sākuma

lando knopka lando knopka 2

 

Attīstīt dalībnieku pārliecību par savam spējām, sekmīgi pasniegt prezentāciju jebkurā uzdotajā formātā un piemēroties jebkuras mērķauditorijas vajadzībām.

Pilnveidot un noslīpēt treniņa dalībnieku prasmi efektīvi noformēt idejas, pārdot savu projektu, preci, pakalpojumu, ideju publiskā formātā augsta statusa mērķauditorijai: partneriem, direktoru padomei, akcionāriem, potenciālajiem investoriem, VIP klientiem.

Treniņa uzdevumi:

 • Paaugstināt savu drošumu saskarsmē ar dažādām mērķauditorijām. 
 • Iemācīties izmantot plaša diapazona auditorijas ietekmēšanas tehniku.
 • Apgūt auditorijas uzmanības vadīšanas iemaņas.
 • Iemācīties maksimāli precīzi izteikt savas domas un paaugstināt savu prezentāciju pārliecināšanas spēku.
 • Sagatavot prezentācijas auditorijas interešu jomā.
 • Atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem.
 • Gūt baudu savas prezentāciju publiskās uzstāšanās gaitā.

Mērķauditorija biznesmeņi, politiķi, publiskas personas, komercdirektori, izpilddirektori, finanšu direktori, vadītāji, departamentu vadītāji, augstākā posma menedžeri. Visi, kam nākas pārdot savas idejas.

Treniņa programma:

 • Galvenie «zemūdens akmeņi» (šie potenciāli paši stiprākie argumenti oratora labā vai pats bīstamākais slēpnis tam, kas uzstājas).Noskaņošanās pirms uzstāšanās un paškontrole.
 • Sevis pārvaldīšana: biznesa, sporta, izlūkošanas un austrumu cīņu pieredze.
 • Baiļu pārvarēšanas tehnikas.
 • Terminoloģijas izmantošana.

Pamatjautājumi gatavojot prezentāciju:

 • Kāda ir uzstāšanās vide (kas ir mani klausītāji)? Iepriekšēja tās auditorijas analīze, kuras priekšā es uzstāšos.
 • Manas uzstāšanās mērķis (Ko es gribu iegūt gala rezultātā. Kritērijs – paveikta darbība).
 • Ko es gribu iegūt kā manas uzstāšanās rezultātu (kas klausītājiem jāizdara). • Klausītāju gaidu novērtējums.
 • Negatīvo stereotipu ņemšana vērā.
 • Darbs ar «svētajām govīm».
 • Klausītāju uzmanības piesaistīšana un noturēšana.
 • Pirmā iespaida likumi.
 • Auditorijas uzmanības iegūšanas paņēmieni.
 • Saskarsme un sarunas uzturēšana ar auditoriju, atbildes un jautājumi BEZ polemikas uzsākšanas un dialogs.
 • Piemēri no dzīves, līdzības un anekdotes prezentācijā.
 • «Frontāls uzbrukums» – kad sarkasms un joki no jūsu puses ir nepiemēroti un izskatīsies kā vājuma pazīme. 

Efektīvas prezentācijas veidošanas struktūra (matrice RISKS):

 • Jūsu prezentācijas iekšējā loģika.
 •  Akcentu izvietošana uzstāšanās laikā.
 •  Laika sadale (ņemot vērā reglamentu - noteikta\elastīga).
 •  Ar ko sākt? (Kam noteikti jābūt uzstāšanās laikā).
 •  Ar ko beigt?
 •  Kādu iespaidu radīt?
 •  Kā piesaistīt un noturēt auditorijas uzmanību (daudzu pozīciju sistēmas izmantošanas apraksts darbā ar klausītajiem):
 •  Pirmā iespaida radīšana (Jums vairs nav iespējas izlabot pirmo iespaidu. Iemācieties uzreiz parādīt, ka jūs esat eksperts).
 • Kā iekustināt auditoriju. Uzstāšanās sākums.
 •  Sarunas uzturēšana ar auditoriju, neielaižoties polemikā. Jautājumu-atbilžu gājieni.
 • Piemēri no dzīves, līdzības un anekdotes prezentācijā.
 • Kongruentātes (saskaņas) ievērošanas uzstāšanās laikā (cik lielā mērā tas, ko jūs runājat atbilst žestu valodai jūsu prezentācijā).
 • Kā ieinteresēt auditoriju? Saukļi.
 • Kā runāt, lai tevi dzirdētu (daudzu pozīciju sistēmas izmantošanas apraksts darbā ar klausītajiem) Izmantojiet pauzes, pat ja negaidīti samazināja uzstāšanās reglamentu. Pareiza pauze vajadzīgajā vietā nodrošinās jums panākumus.
 •  Izmantojiet pareizas intonācijas un emocijas.
 • Skats uz auditoriju: kur, kāpēc un cik ilgi skatīties? Lielu un vidēju auditoriju atšķirība.
 • Žestu un oratora galvenā poza prezentācijā. Pats bīstamākais – būt prognozējamam un vienādam, tātad - garlaicīgam.)

Darbs ar sarežģītu auditoriju:
• Atbildes uz jautājumiem (kam, kādi, kur lūkoties, pie kā vērsties).
• Sarežģītu jautājumu apsteigšana.
• Situācijas un sava stāvokļa kontrole.
• Efektīvi reaģēšanas paņēmieni uz provokatīviem un agresīviem jautājumiem.

Kā pārliecināt par savu taisnību (piespiest):
• Ir viedoklis, bet ir fakti. Kā atrast un sagatavot argumentus. Kādā kārtībā tos sarindot, lai jums būtu izcila prezentācija. • Auditorijas pārliecināšanas motivācijas stratēģijas un scenāriji.
• Informācijas vizuāla pasniegšana slaidu veidā. Kāpēc vairums slaidu darbojas pret runātāju?
• Informācijas slaidu veidā efektīvas pasniegšanas tehnoloģijas.
• Slaidu piepildīšana publiskai prezentācijai.
• Darbs ar slaidiem prezentācijas gaitā.

Sarežģītas situācijas prezentācijas un uzstāšanās laikā. Darbs ar sarežģītu auditoriju:

 • Visefektīvākās uzvedības stratēģijas krīzes un nestandarta situācijās: verbāla pašaizsardzība, balss tembrs, mierīgu jautājumu tehnika.
 • Nepieļaujiet, lai izveidojas problemātiska situācija. Sarežģītu situāciju apsteigšana. Gudrs cilvēks vienmēr atradīs izeju no sarežģītas situācijas, bet SAPRĀTĪGS nepieļaus tādu situāciju.
 • Uzstāšanās neieinteresētas un negatīvi noskaņotas auditorijas priekšā.
 • Prasme «izturēt sitienu», kad uzbrūk vai provocē.
 • Veiksmīgu atbilžu tehnikas uz grūtiem un neērtiem jautājumiem.
 • Sekmīgas uzstāšanās stratēģijas augsta statusa auditorijas priekšā.

Jaunumi

 

logo 2 3 1

 

 

Licencēts mācību centrs LANDO

LR IZM Lic. Nr. 3360800220

Kontakti

 

   Rīga, A. Čaka iela 83/85
 
  +37167273009, +37129433553
 

Copyright © LANDO 2018, All Rights Reserved.

Яндекс.Метрика